top of page

Kurs for fysioterapeuter- Velkommen til to dager med ny inspirasjon!

Studio Pilates arrangerer påbyggingskurs for fysioterapeuter som allerede har tatt sertifiseringskurs.

Her håper vi å gi deg masse ny inspirasjon. Du vil få delta på flere pilatesklasser, finpusset på øvelser du allerede kan, lært mange nye øvelser med triadball, pilatesring, håndvekter og strikk. Vi kommer også til å jobbe med å sette sammen gode øvelsesprogram og jobbe målrettet i forhold til ulike problemstillinger.

Jeg tror og håper dette kan bli en vitamininnsprøyting for deg som instruktør.

Tid for kurs:

Lørdag 28 oktober 10.00-17.00

Søndag 29 oktober 10.00-16.00

Sted:

Kalfarveien 79, Bergen

Bergen døvesenter/Studio Pilates

Pris:

kr 4800,-


122 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page