top of page
IMG_2438_1_DxO.jpg

UTDANNING

Studio Pilates, ved Åse Torunn B. Odland, har siden 2007 og fram til september 2022 tilbudt en sertifiseringsutdanning i Fysio- Pilates metoden. Til nå har ca 400 Fysio-Pilates instruktører blitt sertifisert.
Studio Pilates har i denne perioden også tilbudt en rekke oppfølgingskurs til Fysio-Pilates utdanningen, blant annet spesialkurs for trening i svangerskap og barseltid.

Sertifiseringskurs i Fysio-Pilates

Sertifiserings programmet, er en kursrekke som strekker seg over ca 1 år, og som har omfattende krav til egentrening og instruksjon mellom kurshelgene. Kursrekken avsluttes med 3 eksamener: teori-eksamen, kasuistikk-eksamen og gruppeinstruksjons-eksamen, som alle må bestås for å få sertifisering i Fysio-Pilates.
Fysio-Pilates er en fornyelse av den tradisjonelle pilatestreningen. Metoden har blitt oppgradert i tråd med aktuell forskning og viten innen fysioterapifaget. Tradisjonelle pilatesøvelser har blitt brutt ned for å gi en mer trinnvis oppbygning, eller modifisert for å være mer i tråd med ny kunnskap. Mange nye øvelser har kommet til.
 
Målet med metoden har ikke vært å være tro mot den opprinnelige pilatesmetoden, men å gjøre fysio-pilates til et best mulig egnet redskap for frisktrening og rehabilitering, og å gi fysioterapeuter et godt arbeidsredskap i møte med enkeltpasienters ulike utfordringer.
I vårt utdanningsprogram har vi lagt vekt på å styrke ferdigheter i bevegelsesanalyse og å gi kunnskap i å tilpasse øvelser til enkeltpasienter/klienters behov.
Kurset inneholder et meget omfattende øvelsesutvalg rettet mot motorisk kontroll, styrke, fleksibilitet, pust, avspenning og kroppsbevissthet.
NB: Det vil dessverre trolig ikke bli satt opp nye sertifiseringskurs i Fysio -Pilates

NYTT KURS

Nytt påbyggingskurs 28-29 oktober 2023. For påmelding send e-post til post@studiopilates.no

Fyll ut kontaktinfo hvis du er interessert i å bli kontaktet i forbindelse med nye kurs

takk for forespørselen din

Fysio Pilates i Norge

Her kan du finne instruktører som er sertifisert fra Studio Pilates, Nordisk Institutt for Fysio-Pilates AS. Klikk på området du ønsker å søke på.

Screenshot 2023-03-06 at 5.50.46 PM.png
bottom of page